Välkommen till föreningen Levande Lungsund!

Vi är några grannar i Lungsund/Lundsberg som har idéer kring att utveckla vår bygd. Vi vill satsa på projekt som är till för oss som bor här, för besökare och för potentiella inflyttare. Vi har därför bildat en ideell förening och nu är det upp till alla oss som bor här att skapa positiva projekt tillsammans.

Några av de idéer vi pratat om är att bygga en bastu, att skapa en centralpunkt i byn ”Lungsund Park” och att bygga en gemensam hemsida. Men, vad vill du? Kom till vårt första stormöte så berättar vi mer och lyssnar på dig som bor här.

Föreningen har idag en styrelse som ska försöka söka pengar till material för några av de projekt vi önskar göra. Utöver det är styrelsen inte viktig, utan det är projektgrupperna. Så vi hoppas att du vill vara med i något av de projekt vi väljer att jobba med tillsammans.

Varmt välkommen den 16 mars klockan 19.00 till Lungsunds församlingshem.

 

Bor du långt bort och inte kan delta fysiskt så erbjuder vi dig att lyssna till mötet digitalt via följande länk:

Har du några frågor? Hör av dig till någon av oss i den nybildade styrelsen!

Peter Niklasson (ordf.), tel. 070-391 45 04
Michael Johansson, tel. 072-925 96 73
Maria Holm
Majsan Karlsson, tel.070-355 78 90
Hans Lindqvist, tel. 070-211 83 79